Manifest Atelier PH2000

Samen met Udie Adams heeft Hub. Bukkems  het initiatief genomen om impulsen te geven aan een aantal kunstenaars tot het creëren van nieuwe kunstwerken. Standpunten aangedragen door Hub. Bukkems voor dit collectief zijn vastgelegd in een manifest. Het Manifest PH2000 is ondertekend door alle deelnemers. Als vignet is gekozen voor de afbeelding van het kunstwerk Retina Hub. Bukkems. Het stelt het binnenste voor van een oog. Door de lens wordt naar de buitenwereld gekeken . PH is een zuurgraad. De beelden die binnenkomen bij de kunstenaars van het kunstenaarscollectief van Atelier PH2000 worden geëtst in de tijd.

Retina(1)

Manifest PH2000 verenigt kunstenaars met atelier PH2000 als basis.

Doel: 

  • elkaar stimuleren, 
  • kritisch bevragen tot het uiterste met respect 
  • conceptueel vormen 
  • ruimtelijk vormen
  • half ruimtelijk vormen
  • werken in het platte vlak, waarbij digitale middelen niet uitgesloten zijn.
    De werken die gemaakt worden , zullen nieuwe werkelijkheden vertegenwoordigen, kunnen maatschappijkritisch zijn en bestaan uit individuele beeldtaal van de deelnemende kunstenaars. Tot de mogelijkheid behoort ook elkaar opdrachten te stellen in diverse technieken. De opdrachten worden ook in de individuele ateliers uitgewerkt. De frequentie van ontmoeten zal minimaal 1x per 6 weken zijn en indien wenselijk vaker.
    De leden zullen voldoen aan een aantal basisvaardigheden:

– in techniek om het niveau zo hoog mogelijk te krijgen
– bereid zijn elkaar op niveau aan te spreken cq uit te dagen
– kritisch beschouwend zijn voor nieuwe mogelijkheden
– onderzoekend zijn
– respectvol zijn ten opzichte van personen en hun werk

Nieuwe leden kunnen worden toegelaten. Hiervoor is er een voorgesprek met de aangesloten leden, waarin wordt getoetst of de kandidaat kan worden toegelaten.

Alle deelnemers ondertekenen  Manifest AtelierPH2000 en onderschrijven de huisregels van Atelier PH 2000

De deelnemers zijn 7x bij elkaar gekomen vanaf de oprichting tot en met april 2019.

 

SEPTEMBER 2018

Op 26 september 20118 is de eerste bijeenkomst van de Manifestgroep. De deelnemers zijn:Udie Adams, Hub. Bukkems, Ine Chapel, Frans Slabbers, Margreet Staalduinen, Isabelle Groot. De twee laatstgenoemden hebben om privé redenen de groep verlaten in maart 2019 

 

We maken de afspraak om lokatie te zoeken voor een tentoonstelling. De eerste contacten zijn gelegd met het Munttheather Weert.

Januari 2020. De voorbereidingen voor de tentoonstelling in de foyer van het Munttheater in Weert  lopen op zijn eind. Schilderijen en gedichten zijn geselecteerd.

4 Februari zal de tentoonstelling worden ingericht. Ze loopt tot 7 juli 2020.

Deze expositie  geeft een impressie van hun kijk op de wereld. De werken van Udie Adams hebben als onderwerp mensen die op de vlucht zijn. Frans Slabbers schildert uiterst realistisch. Ine Chapel schildert in een kleurrijk palet  de mensen van nu in beweging. Hub. Bukkems schildert op symbolistische wijze verbondenheid met de wetten van moeder aarde. Bij de schilderijen van Hub. Bukkems hangen door hem geschreven gedichten.

 

In verband met het Coronavirus is de tentoonstelling alleen volgens afspraak te bezichtigen.

Op 23 november 2020 is de tentoonstelling beëindigd. Helaas was het aantal bezoekers door de maatregelen rondom het Corona-virus beperkt. De reacties op de totale tentoonstelling de individuele werken waren lovend.

In augustus 2020 heeft Truus Baetsen zich aangesloten bij de groep. De frequentie van bijeenkomen is verhoogd naar een keer per twee weken.

Een nieuwe tentoonstelling is in voorbereiding. In Nijmegen zal deze expositie worden opgebouwd rond maart 2021.