Over Hub.

Tussen velden, weiden en bossen met een enkele zandweg die naar de stad Weert reikt, wordt Hub Bukkems in 1950 geboren. De soberheid van het leven omgaf hem en zaken als kunst waren weggelegd voor de enkeling in de grote stad. Folklore en muziek waren voor de plattelandsmens de enige afleiding en de mystiek van de kerk hield iedereen in haar greep. Toch werden tekenen, schilderen en ruimtelijk vormen steeds meer een passie. En vanzelfsprekend worden landschappen motieven in zijn werk.

Na twintig jaar in het onderwijs te hebben gewerkt besloot hij in 1993 te gaan studeren aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht. In zijn zoektocht vol twijfels, beschouwingen met medestudenten en docenten kwam  zijn voorkeur voor landschappelijke elementen naar voren. Hij voegt ze samen met gestileerde mythologische motieven, natuur en mens. Zijn schilderijen lezen als gedichten.

Visie

“Kunst en cultuur levert  een belangrijke bijdrage aan de sociale en praktische vaardigheden van mensen en hun persoonlijke ontwikkeling. Kunst en cultuur leert mensen waarnemen, creatief denken en handelen en verbindt mensen ; leidt tot persoonlijke groei en groei van de maatschappij. Het is een prachtige manier om betekenis te geven én te ontlenen aan de omgeving op een actieve en positieve manier.”

Mijn kunstwerken lezen als gedichten.

In mijn werk maak ik gebruik van  het onverwachte. De schilderijen zijn doorweven met niet in werkelijkheid bestaande ruimtes. Herkenbaar zijn vaak  landschappelijke elementen. Soms zijn de schilderijen verstild door een minimum aan middelen om mezelf uit te drukken. Andere werken bevatten een veelheid van symbolen, die alle bijdrage tot een mystieke uitstraling. Mijn werk verlangt een nadere beschouwing , een intensief bekijken. Soms biedt de titel aanknopingspunten.

Een  horizon is mogelijk gepositioneerd op meerdere plaatsen en bevindt zich in verschillende ruimtes. De beeldelementen zijn soms realistisch maar zijn vaak symbolisch bedoeld. Dat geldt ook voor de gebruikte kleuren.  Blauw verwijst naar water  als bron van leven.  Siënna duidt op aarde of het aardse. Zo zijn vrouwen als bron van leven nogal eens in blauw geschilderd of omgeven door blauw. Paarden staan voor kracht, trouw en erotiek. Zo heeft elk beeldelement zijn  symbolische bijdrage in het geheel van het ondoorgrondelijke. Het is mij te doen om het verleggen van de werkelijkheid en het verruimen van de horizon. Ik creëer nieuwe werkelijkheden.Mijn beeldtaal is derhalve symbolistisch te noemen.

kobold